Анализ на гражданското участие в процесите по създаване на НЕМ Натура 2000

Докладът анализира процесите по промяна на нормативната база и как те са повлияли върху процесите за създаване на Националната екологична мрежа (НЕМ)  Натура 2000, като фокус на изследването са...

Статия "Катастрофални резултати от химическата война във Виетнам" , в. "Кооперативно село" 1971г.

Статия "Катастрофални резултати от химическата война във Виетнам" , в. "Кооперативно село" 07.01.1971г.

Квитанция от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на материали за кът "Защита на природата", изпратени от КЗП 1962 г.

Квитанция, издадена на 09.11.1962г. от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на материали за кът "Защита на природата", изпратени от КЗП на 16.10.1962 г.

Квитанция от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на литература, изпратена на от КЗП 1962 г.

Квитанция, издадена на 19.04.1962г. от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на литература, изпратена от КЗП на 17.09.1962 г.

Дописка във в. Мир относно изсичане на орехови и борови дръвчета

Дописка на проф. Ст. Петков във в. Мир от 1 юни 1937 г. относно изсичане на орехови и борови дръвчета в местността Семовица над с. Бояна.

Листовка, подчертаваща значението на дърветата и горите

Листовка, подчертаваща значението на дърветата и горите

Бланков плик за писма на СЗРП

Бланков плик за писма на СЗРП, адресиран до Председателя на БАН.

Дописка във в. "Родопско дело" за сказка на проф. ст. Петков 1933г.

Дописка във в. "Родопско дело" бр.416/14.02.1933г. за сказка на проф. Ст. Петков в Асеновград.