Покана за Тържествено събрание за 50-годишнината на сп. "Турист" 1964 г.

Покана за Тържествено събрание за 50-годишнината на сп. "Турист" на 26..10.1964г. изпратена лично до Г. Паспалев.

Покана до КЗП за участие в работата на Европейската конференция по опазването на дивите птици Сент Андрюс, Шотландия 1963 г .

Писмо вх.№181/18.05.1963г. с покана до КЗП за участие в работата на Европейската конференция по опазването на дивите птици 16-18.10.1933г. в Сент Андрюс, Шотландия, регистрационни форми и...

Покана за участие в разглеждането на проектите за устройството природозащитени туристически обекти 1962 г.

Като отчита като пропуск неучстието на КЗП до този момент в разглеждането на проектите за устройството природозащитени туристически обекти Държавния комитет по строителство и архитектура отправя...

Покана за изложба "Наши животни" 1961 г.

Покана за изложба "Наши животни", организирана от Зоологическия институт с музей на 06.02.1961 г.

Покана и дневен ред на заседание на КЗП при БАН. 1959 г.

Покана и дневен ред на заседание на КЗП при БАН насрочено за 10.10.1959 г. Към поканата са прикрепени ръкописни бележки по дневния ред.

Покана по случай Седмицата на гората. 1958 г.

Бланка на покана. На 02.04.1958 г. по случай Седмицата на гората ще бъде изнесен доклад и ще бъдат прожектирани филми.

Писмо покана за обсъждане предложението за начина на стопанисване и устройство на Витоша като народен парк 1951 г.

Писмо изх.№25383/27.11.1951г. на Управлението на горското стопанство към МС с покана за обсъждане и изготвяне на предложение до МС за начина на стопанисване и устройство на Витоша като народен...

Покана от IUCN до Алекси Петров за доклад на Международна техническа конференция за защита на природата в САЩ 1949 г.

Писмо от 18.02.1949г. с покана от IUCN до Алекси Петров за доклад на Международна техническа конференция за защита на природата в САЩ през юни 1949г. Конференцията се свиква от ЮНЕСКО, а научната...

Покана за обединителния конгрес на Народния ловно-рибарски съюз 1947 г.

Писмо вх.№53/09.07.1947г. с покана за обединителния конгрес на Народния ловно-рибарски съюз, насрочен за 12.07.1947г.

Покана от новосъздадена служба за защита на природата към МЗДИ към представителите на дружествата в СЗРП да се обединят, 1945

Покана от 23.05.1945 г. от Дирекцията на горите и лова към МЗДИ, изпратена до  всички дружества-членове в СЗРП да актуализират представителите си и да се обединят за съдействие с новосъздадена...

Страници