Наредба №4 на ГНС - Белоградчик за защита на природните забележителности в района1967г.

Брошура "Наредби на ГНС - Белоградчик"
Наредба №4 за защита на природните забележителности в района на гр. Белоградчик, утвърдена на 6-тата сесия на ГНС 1967г.

Проект на Инструкция за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта и пейзажите в НР България 1964 г.

Два варианта на Проект на Инструкция за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта и пейзажите в НР България, изготвени от Държавния комитет по строителство и архитектура /ДКСА/
С...

Наредба №59/09.09.1954г. на МС на Унгария за защита на птиците

Наредба №59/09.09.1954г. на МС на Унгария за защита на птиците - текст в оригинал на унгарски и превод на български

Наредба на МЗДИ за запазване на горски дървета с най-големи размери, 1948

Наредба на МЗДИ от 27.12.1947г, подписана от помощник министър Ю. Михайлов,  за набиране на информация от директорите на държавни горски стопанства, началниците на секции за укрепяване пороищата и...