Наредба №4 на ГНС - Белоградчик за защита на природните забележителности в района1967г.

Брошура "Наредби на ГНС - Белоградчик"
Наредба №4 за защита на природните забележителности в района на гр. Белоградчик, утвърдена на 6-тата сесия на ГНС 1967г.

Проект на Инструкция за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта и пейзажите в НР България 1964 г.

Два варианта на Проект на Инструкция за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта и пейзажите в НР България, изготвени от Държавния комитет по строителство и архитектура /ДКСА/
С...

Наредба №59/09.09.1954г. на МС на Унгария за защита на птиците

Наредба №59/09.09.1954г. на МС на Унгария за защита на птиците - текст в оригинал на унгарски и превод на български