Постановление за подобряване състоянието и развитието на ловното стопанство 1961 г.

Постановление №222/15.11.1961г. за подобряване състоянието и развитието на ловното стопанство, публикувано във в. "Известия" бр.94/24.11.1961г.

Разпореждане №994 на МС за утвърждаване Правилника за приложение на Указа за защита на природата 1961 г.

Разпореждане на МС №994/05.06.1961г.за утвърждаване Правилника за приложение на Указа за защита на природата.