Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод английски език

Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод английски език. Указът е издаден от Президиума на Народното събрание под №308 на 27.08.1960г., подписан е от председателя на Президиума на НС Д....

Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод френски език

Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод френски език. Указът е издаден от Президиума на Народното събрание под №308 на 27.08.1960г., подписан е от председателя на Президиума на НС Д....

Указ за изменение на Закона за лова 1958 г.

Указ за изменение на Закона за лова, издаден от президиума Народното събрание под №279 на 02.08.1958г. и подпечатан с Държавния печат. Подписан от председателя на Президиума на НС Г. Кулишев и...

Указ за създаване на Министерство на горите, 1948 г

Обнародване в Държавен вестник, брой  307 от 30.12.1948г на Указ № 1800/29.12.1948г на Президиума на Великото народно събрание, подписан от Председателя на Президиума Д-р Минчо Нейчев, Секретаря...

Указ №19/1937 г. за Правилника за приложение на Наредба-закон за защита на родната природа

Указ №19/30.06.1937 г на цар Борис III за обнародване на Правилника за приложение на Наредбата-закон от 1936 г. за защита на родната природа.