Наредба-закон за курортите, туризма и запазване на природните паметници (1934-1936 г.?)

Печатно копие на "Наредба-закон за курортите, туризма и запазване на природните паметници" се намира в папка "Входящи писма на архива на СЗРП" от 1936 г. Към нея има чернова на наказателни...

Вариант на Наредбата-закон за защита на родната природа

Копие на работен вариант на Наредбата-закон за защита на родната природа, предназначено за К. Кузев. Наредбата-закон включва различни видове природни обекти и техните описания по вид:

...