Документи по нормативната уредба на защитата на природата в Гърция

Документи по нормативната уредба на защитата на природата в Гърция на гръцки език.

Постановление за подобряване състоянието и развитието на ловното стопанство 1961 г.

Постановление №222/15.11.1961г. за подобряване състоянието и развитието на ловното стопанство, публикувано във в. "Известия" бр.94/24.11.1961г.

Чернова на предложение на КЗП за списък на защитените животински видове 1961 г.

Чернова на предложение на КЗП за списък на защитените животински видове. Предложението е изпратено на 17.11.1961г. до ГУГ за издаване на съответната заповед.

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на френски език

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на английски език.
Правилникът е приет с решение на Министерския съвет №994 на 05.06.1961г. и е подписан от...

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на английски език

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на английски език.
Правилникът е приет с решение на Министерския съвет №994 на 05.06.1961г. и е подписан от...

Разпореждане №994 на МС за утвърждаване Правилника за приложение на Указа за защита на природата 1961 г.

Разпореждане на МС №994/05.06.1961г.за утвърждаване Правилника за приложение на Указа за защита на природата.

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН 1960 г. - превод на руски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН, утвърден от Бюрото на Президиума на БАН с решение от 12.10.1960 г. - превод на руски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН 1960 г. - превод на френски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН, утвърден от Бюрото на Президиума на БАН с решение от 12.10.1960 г. - превод на френски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН. 1960 г.

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН, утвърден от Бюрото на Президиума на БАН с решение от 12.10.1960 г. 1960 г.

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН 1960 г. - превод на немски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН, утвърден от Бюрото на Президиума на БАН с решение от 12.10.1960 г. - превод на немски език

Страници