Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на френски език

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на английски език.
Правилникът е приет с решение на Министерския съвет №994 на 05.06.1961г. и е подписан от...

Разпореждане №994 на МС за утвърждаване Правилника за приложение на Указа за защита на природата 1961 г.

Разпореждане на МС №994/05.06.1961г.за утвърждаване Правилника за приложение на Указа за защита на природата.

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН. 1960 г.

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН, утвърден от Бюрото на Президиума на БАН с решение от 12.10.1960 г. 1960 г.

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН 1960 г. - превод на руски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН, утвърден от Бюрото на Президиума на БАН с решение от 12.10.1960 г. - превод на руски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН 1960 г. - превод на френски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН, утвърден от Бюрото на Президиума на БАН с решение от 12.10.1960 г. - превод на френски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН 1960 г. - превод на немски език

Правилник за устройството и дейността на Комисията по защита на природата при БАН, утвърден от Бюрото на Президиума на БАН с решение от 12.10.1960 г. - превод на немски език

Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод английски език

Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод английски език. Указът е издаден от Президиума на Народното събрание под №308 на 27.08.1960г., подписан е от председателя на Президиума на НС Д....

Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод френски език

Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод френски език. Указът е издаден от Президиума на Народното събрание под №308 на 27.08.1960г., подписан е от председателя на Президиума на НС Д....

Проект за Правилник на Комитета за защита на природата при ЦС на БТС 1960 г.

Два варианта на проект за Правилник на Комитета за защита на природата при ЦС на БТС от 1960 г.

Правилник на Комитета за защита на природата при ЦС на БТС 1960 г.

Правилник на Комитета за защита на природата при ЦС на БТС, приет от Бюрото на ЦС на БТС през 1960 г.

Страници