Преписка относно членството на Съюза на българските инженери и архитекти в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Съюза на българските инженери и архитекти в БНСЗП 1948 г. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№79/15.12.1947г., подписано от председателя...

Преписка относно членството на Съюза по украсно градинарство и паркоустройство в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Съюза по украсно градинарство и паркоустройство в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№75/02.12.1947г., подписано от председателя...

Писмо от Д. Медаров с искане за канцеларски инвентар 1947 г.

Писмо вх.№76/08.12.1947г. от Д. Медаров - технически секретар на БНСЗП с искане за канцеларски инвентар 1947 г.

Писмо от БНСЗП до Министъра на народното просвещение относно включване защитата на природата в учебните материали 1947 г.

Писмо изх.№175/27.11.1947г. от БНСЗП до Министъра на народното просвещение относно необходимостта от включване на материали за защита на природата в учебните програми с оглед възпитаване на ново...

Преписка относно членството на Народния ловно-рибарски съюз в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Народния ловно-рибарски съюз в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№74/27.11.1947г., подписано от председателя на съюза и...

Типово писмо-отговор при получаване на книжата за ново дружество на БНСЗП 1947 г.

Типово писмо-отговор при получаване на книжата за ново дружество на БНСЗП, изготвено от техническия секретар на съюза Д. Медаров за улесняване контактите на централата с новосъздадените клонове...

Писмо от Швейцарския съюз за защита на природата относно отпечатване на изказванията на учстниците в конференцията в Брюнен 1947 г.

Писмо от 08.08.19347г. от Ш. Ж. Бернард - председател на Швейцарския съюз за защита на природата относно отпечатване на изказванията на участниците в конференцията в Брюнен .

Покана за обединителния конгрес на Народния ловно-рибарски съюз 1947 г.

Писмо вх.№53/09.07.1947г. с покана за обединителния конгрес на Народния ловно-рибарски съюз, насрочен за 12.07.1947г.

Писмо относно пропагандния център на БНСЗП 1947 г.

Писмо изх.№117/20.06.1947г., с което УС на БНСЗП настоява комисията в състав К. Попов, Ст. Станев, М. Милков, Т. Бърнеков, В. Малчев, избрана на 11.06.1947г. да формира пропагандния център в най-...

Писмо от Д. Медаров с молба за увеличаване на заплатата му 1947 г.

Писмо вх.№49/20.06.1947г. от Д. Медаров - технически секретар на БНСЗП с молба за увеличаване на заплатата му.

Страници