Покана за Тържествено събрание за 50-годишнината на сп. "Турист" 1964 г.

Покана за Тържествено събрание за 50-годишнината на сп. "Турист" на 26..10.1964г. изпратена лично до Г. Паспалев.

Изложение от Найден Лаков относно вредата от водните плъхове 1964 г.

Писмо вх.№276/07.10.1964г. от Найден Лаков - препаратор, с изложение относно вредата от водните плъхове и предложение отчитане на ловците да става и чез тях.

Изложение от Алекси Петров относно остров в т. Дунав срещу резерват "Сребърна" 1964 г.

Писмо вх.№274/05.10.1964г. с изложение от Алекси Петров относно остров в т. Дунав срещу резерват "Сребърна" с предсложение да бъде обявен за защитен обект.

Писмо на БАН относно постановление на МС за работата на звената на стопанска сметка 1964 г.

Писмо 21-77/28.09.1964г. на БАН относно Постановление №18/18.05.1964г. на МС за работата на звената на стопанска сметка, с което на БАН се разрешава да сключва договори по реда, установен за...

Писма от Д. Нанев относно защитата на грабливите птици 1964 г.

Писма вх.№264/23.09.1964г, №279/19.10.1964г. и №349/30.12.1964г. от Д. Нанев от Казанлък относно защитата на грабливите птици

Писмо на БАН относно изпълнението на държавния план за наука през първото полугодие на 1964 г.

Писмо №21-75/22.09.1964г. на БАН относно изпълнението на държавния план за наука през първото полугодие във връзка с писмо 330/07.08.1964г. на МС и Доклада на ДКНТП.

Писмо на КЗП с искане за изложбена площ за материали по защита на природата 1964 г.

Писмо №259/19.09.1964г. на КЗП с искане за изложбена площ за материали по защита на природата

Писмо на КЗП до редакцията на в. "Ехо" с препоръка за отпечатване на сигнал за нередности в Пирин 1964г.

Писмо изх.№252/08.09.1964г. на КЗП до редакцията на в. "Ехо" с препоръка за отпечатване на сигнал за нередности в Пирин, подаден от Евгения Иванова. Приложен е препис от нейното писмо.

Писмо от ТД "Кайлъшка долина" - гр. Плевен с предложения за подобряване защитата на природата в окръга 1964 г.

Писмо 210/06.09.1964г. от ТД "Кайлъшка долина" - гр. Плевен с предложения за подобряване защитата на природата в окръга

Поздравително писмо за удостояването на проф. Мако Даков с Димитровска награда 1964 г.

Поздравително писмо 249/05.09.1964г. за награждаването на проф. Мако Даков с Димитровска награда на проф. Мако Даков - председател на КГГП и на Националния съвет за защита на родната природа.

Страници