Бланков плик за писма на СЗРП

Бланков плик за писма на СЗРП, адресиран до Председателя на БАН.

Снимка на Родопско лале от Източни Родопи 1934 г.

Снимка на Родопско лале (Tulipa rbodopaea), изпратена от Пашалиеви - активни членове на Тиристическия съюз, клон "Безово" - гр. Асеновград.