Статия "Мвждународен сюъз за защита на природата" от Г. А.. Алиев 1959г.

Статия "Мвждународен сюъз за защита на природата" от Г. А.. Алиев за участието му в VI конгресна Генерална асамблея на IUCN в Гърция.
Публикувана е в "Известия на Азербейджанската АН' кн.6...

Статия "Да пазим поземлените и горските фондове на Азербайджан" от Г. А. Алиев 1958г., сп. "Природа" 1958г.

Статия "Да пазим поземлените и горските фондове на Азербайджан" от Г. А. Алиев, сп. "Природа" бр.8/ 1958г.

Статия "Полезните птици, горите и народното стопанство" от Николай Боев в. "Вечерни новини" 1958 г.

Статия "Полезните птици, горите и народното стопанство" от Николай Боев в. "Вечерни новини" от 05.04.1958 г.

Материали за седмицата на гората 1958 г.

Публикации в различни вестници във връзка със седмицата на гората 1958 г.

Скица на народен парк - музей "Шипка" 1958 г.

Скица на народен парк - музей "Шипка" по лесоустройствен проект от 1958г. в мащаб 1:10000.

Статия "Проблеми на защитата на природата" от Л. К. Шапошников, сп. "Природа" 1957г.

Статия "Проблеми на защитата на природата" от Л. К. Шапошников, сп. "Природа"бр.5/ 1957г.

Статия за природозащитното дело в България 1957 г.

Статия "Природозащитното дело в НР България" на инж. Б. Александров, публикувана в сп. Природа" - БАН кн.6/1957г.

Статии за съвещания на природозащитни теми, публикувани в "Ботанический журнал" 1956г.

Статии за съвещания на природозащитни теми, публикувани в "Ботанический журнал" том 41, бр.6/1956г.:
Статия "Съвещание по проблема за радиостимулация на растенията" от Н.В.Тимофеев-Ресовски...

Туристическа карта на Витоша от 1956г

Туристическа схема на пътно-алейната мрежа на народен парк Витоша от 1956г

Статия "Пленум на КЗП при Академията на науките на СССР" от В. А. Борисов 1956 г.

Статия "Пленум на КЗП при Академията на науките на СССР" от В. А. Борисов, публикувана в "Хроники и информация" на "Зоологически журнал" том XXXV №10 от 1956г.
В брошурата са включени и...

Страници