Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод английски език

Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод английски език. Указът е издаден от Президиума на Народното събрание под №308 на 27.08.1960г., подписан е от председателя на Президиума на НС Д....

Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод френски език

Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод френски език. Указът е издаден от Президиума на Народното събрание под №308 на 27.08.1960г., подписан е от председателя на Президиума на НС Д....

Указ за изменение на Закона за лова 1958 г.

Указ за изменение на Закона за лова, издаден от президиума Народното събрание под №279 на 02.08.1958г. и подпечатан с Държавния печат. Подписан от председателя на Президиума на НС Г. Кулишев и...