Резолюция на II-та конференция на Източно-Европейския комитет на Международния съюз нпо защита на природата. 1968 г.

Писмо от Министерство на горите и горската промишленост, вх. № 201-8/06.12.1968 г., относно II-та конференция на Източно-Европейския комитет на Международния съюз по защита на природата....

Престижният референтен журнал Biological Abstracts се интересува от публикациите в сп. Природа, издание на БАН. 1968 г.

Престижният референтен журнал Biological Abstracts се интересува от публикациите в сп. Природа, издание на БАН.

Писмо на МГГП с разрешение Т. Мичев да проведе проучване и опръстеняване на чапли в няколко резервата 1967 г.

Писмо №3620/12.06.1967г. на МГГП с разрешение Таню Мичев да проведе проучване и опръстеняване на чапли в резерватите Долна Топчия, Балабана, Ропотамо, Камчия, Сребърна и остров Вардим.

Писмо от Ботаническия институт с искане на разрешение за събиране на диви растения 1967 г.

Писмо №9-130/11.03.1967г. от Ботаническия институт с искане на разрешение за събиране на диви растенияв ограничени количества на територията на цялата страна.

Описи на архивни материали, утвърдени от Централната експертно-проверочна комисия, 1965 г.

Писмо, вх. № 411-3/27.11.1965 г., относно описи на архивни материали, утвърдени от Централната експертно-проверочна комисия.

Заповед за удължаване срока за полистна експертиза на архивните материали, образувани от дейността на всички институти и поделения на БАН до 1960 г.

Заповед, вх. № 37-12/28.01.1965 г., за удължаване срока за полистна експертиза на архивните материали, образувани от дейността на всички институти и поделения на БАН до 1960 г.

Писмо на БАН относно отчитане изпълнението на научно-изследователския план за 1964 г.

Писмо вх.№332/07.12.1964г. на БАН относно отчитане изпълнението на научно-изследователския план за 1964 г.

Писмо на БАН относно организацията на книгообмена на КЗП 1964 г.

Писмо №47-8/19.11.1964г. на БАН с разпореждане занапред книгообмена на КЗП да се осъществява от служба Книгообмен на Централна библиотека - БАН.

Писмо на БАН относно постановление на МС за работата на звената на стопанска сметка 1964 г.

Писмо 21-77/28.09.1964г. на БАН относно Постановление №18/18.05.1964г. на МС за работата на звената на стопанска сметка, с което на БАН се разрешава да сключва договори по реда, установен за...

Писмо от к. Желязков със запитване относно намаляването на полулациите на сива врана 1964 г.

Писмо вх.№238/13.08.1964г. от К. Желязков от с. Копринка, Старозагорско със запитване относно намаляването на полулациите на сива врана.

Страници