Писмо от НМ "Рилскки манастир" със запитване за препис и отговор от КЗП 1964 г.

Писмо 279/09.08.1964г. от НМ "Рилскки манастир" със запитване за препис
Писмо 241/15.08.1964г. от КЗП с отговор

Преписка по сигнал от Е. Иванова и Л. Скачокова за нарушения в резервата "Острица" 1964 г.

Писмо вх.№161/18.05.1964г. до КЗП със сигнал за нарушения в резервата "Острица"
Писмо изх.№169/20.05.1964г. на КЗП до редакцията на в. "Ехо" с предложение да бъде публикувано. Има ръкописна...

Писмо от П. Балканджиев с предложение за обявяване на два вековни дъба за защитени обекти 1964 г.

Писмо вх.№163/18.05.1964г. от П. Балканджиев с предложение за обявяване на два вековни дъба в м. "Св. Илия" - гр. Трън за защитени обекти

Поздравително писмо за юбилея на Алекси Петров 1964 г.

Поздравително писмо за 75-годишния юбилей на Алекси Петров

Писмо на БАН с рапореждане за спазване на установения ред на единонанчалие 1964 г.

Писмо П-19/16.04.1964г. с рапореждане за спазване на установения ред на единонанчалие в системата на БАН.

Писмо от проф. Н. Й. Бурчак-Абрамович с адреси за информация по развъждането на колхидските фазани 1964 г.

Писмовх.№95/23.03.1964г. от проф. Н. Й. Бурчак-Абрамович с адреси за информация по развъждането на колхидските фазани 1964 г.

Поздравителна новогодишна картичка от фондация Живот в дивата природа 1964 г.

Поздравителна новогодишна картичка от фондация Живот в дивата природа за 1964 г.

Поздравителна новогодишна картичка от Националния музей - Прага 1963 г.

Поздравителна новогодишна картичка от Националния музей - Прага

Писмо с благопожелания и благодарност за изпратена брошура от Комитет за защита на природата - Краков 1963г.

Писмо вх.№5/04.01.1964г. от Ян Новак - секретар на Комитет за защита на природата - Краков с благодарност за изпратената брошура и благопожелания за Нова година.

Писмо от Комисията по просвета на IUCN с анкета за преподаването на защита на природата 1963 г.

Писмо вх.№234/03.07.1963г. от Комисията по просвета на IUCN с анкета за преподаването на защита на природата, подписано от Л. К. Шапошников в качеството му на председател.
Писмо изх.№242/16....

Страници