Ръкописна чернова на писмо с изх. № 12/28.11.1931г. до УС на Ловната организация с молба да изпранти приготвения от тях проект за изменение на Закона за лова.