С писмо от 10.01.1934г. Редакционният комитет" за издаване на сборник на СЗРП възлага на проф. Ст. пПтков да изготви статията "Съюз за защита на родната природа".