Писмо вх.№7/29.01.1947г. от кабинета на министър Ал. Оббов, в което секретарят му К. Тулешков обяснява отсъствието на министъра от заседанието на Управителния съвет на БНСЗП предишния ден с голямата му заетост и късното уведомяване.