Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на английски език.
Правилникът е приет с решение на Министерския съвет №994 на 05.06.1961г. и е подписан от Председателя на МС А. Югов и Секретаря на МС А. Войнов. Публикуван е във в. "Известия" бр.52 на 30.06.1961г.