Продължение на папката с преписка за ловните и туристическите хижи. Сведения, по окръжно № 23427/1937 г. дадени от Мугленското, Преславското, Приморското, Странджанското, Тичанското, Фотенското, Чамкорийското, Чепеларското, Чумерненското, Чехльовското, Якорудското ревирни лесничейства (в преписката са азбучно подредени) относно хижите, съществуващи в поверените им райони. В сведенията са посочени точното местонахождение; брой етажи, брой стаи; застроена площ; година на построяване; дворна площ; има ли сключен договор с някого„ има ли стаи, дадени за ползване съгласно договора; с чии средства е построена хижата.