Разпореждане на МС №994/05.06.1961г.за утвърждаване Правилника за приложение на Указа за защита на природата.