Писмо от Стефан К.Безлов до Инспектора на горите 1942г.

Писмо - заявление от Ст.К.Безлов, производител на медицински дроги, за развъждане на Валериана