Отчет за командировка на комисия на КЗП за инспекция на черноморското крайбрежие 1961 г.

Отчет за командировка на комисия на КЗП за инспекция на черноморското крайбрежие от 26.11. до 02.12.1961г.