Правилник на първичните оргаизации на Всеруското дружество за защита на природата 1964г.

Брошура с Правилник на първичните организации, утвърден от Президиума на централния съвет на Всеруското дружество за защита на природата на 15.09.1964г. Съдържа и указания за работа и инструкции...

Правилник на Постоянния комитет за стопански туризъм 1932 г.

Правилник на Постоянния комитет за стопански туризъм , одобрен с Постановление ма МС №4/22.09.1932г.