Устав на Българското пещерно дружество 1934 г.

Устав на Българското пещерно дружество, приет на Учредителното събрание на 18.03.1929г.
Допълнен и одобрен на общо събрание на 16.03.1936г.

Покана за учредителното събрание на СЗРП на 14.03.1929 г.

Покана от 07.03.1929 г. до членовете учредители на Временния комитет за защита на природата за учредително събрание на СЗРП на 14.03.1929г с дневен ред:

  1. доклад на временния комитет...

Устав на Българското Ботаническо дружество 1928 г.

Устав на Българското Ботаническо дружество, приет от годишното общо събрание на 18.05.1928г.
Отменя устава от 07.11.1923г.

Изложение от Българското ботаническо дружество за необходимост от защита на природата 1926 г.

Изложение от Българското ботаническо дружество за необходимост от защита на природата, изпратено до МЗДИ на 03.12.1926г. Това е първо официално решение за бъдещо основаване на СЗРП.

Устав на Българското геологическо дружество 1925 г.

Устав на Българското геологическо дружество, утвърден от МВРНЗ с писмо №879/26.02.1925г.

Страници