Окръжно за съдействие на СЗРП и предложения за природни паметници от местните поделения по горите и лова към МЗДИ

Окръжно № 9864 на МЗДИ, Отделение за горите и лова, до началниците на всички учреждения, подведомствени на отделението за горите и лова. Обясняват им се целите и състава на СЗРП с призив за...

Молба до Министъра на железниците, пощите и телеграфите за отпечатване на пощенски картички с природни забележителности

Писмо с изх. № 17/26.12.1930 г от СДРП до Министъра на железниците, пощите и телеграфите с молба за отпечатване на пощенски картички с природни забележителности....

Писмо на СЗРП до австрийски професор

Писмо с изх. № 15/18.12.1930 от СЗРП до проф. Фридл във Виена.

Писмо до полско природозащитно дружество

Писмо с изх. № 13/16.12.1930г. до полско природозащитно дружество благодари за изпратените публикации.

Писмо до шведско природозащитно дружество, 1930г

Писмо с изх. № 12/12.12.1930г. до шведско природозащитно дружество с обяснение на историята на съюза и молба за шведски публикации.

Писмо за учредяване клон на СЗРП в Казанлък

Писмо с изх. №11/10.12.1930 г. до Просветно ученолюбиво дружество "Искра" за учредяване клон на СЗРП в Казанлък. Вписана е ръкописна бележка подобно писмо да се изпрати и до самоковско дружество...

Писмо до членовете на СЗРП с молба за списък с обекти за защита и клонове в страната

Писмо с изх № 6 от есента на 1930 г. до членовете на СЗРП с молба за списък с обекти за защита за конкретизиране целите на съюза и за сипсък на клоновете им в страната.

Годишен отчет на СЗРП към Министерство на вътрешните работи, Отдел за социални грижи. 1930 г.

Писмо с с изходящ №1/05.04.1930 г. от СЗРП до Отделението за социални грижи към Министерството на вътрешните работи. Съобщава се, че прилагат копие от годишния отчет за дейността на СЗРП, приет...

Отчет на Управителния комитет на СЗРП за 1929/30 г.

Отчет на Управителния комитет на СЗРП за 1929/30 г.

Основни дейности, които УК:
Приет и утвърден е уставът на Съюза
Направени са постъпки да се спре унищожаването на еделвайса в...

Афиш за сказка на СЗРП на тема "Защита на горите"

Афиш за лекция на 28.01. (предполага се 1930г.) на проф. Тодор Димитров на тема "Защита на горите", организирана от СЗРП, Дружество на българските лесовъди. Във фонд СЗРП се съхранява и писмо с...

Страници