Постановление на Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил за отказ от досъдебно производство по сигнал за нарушения при строителството на лифт Паничище 2010г.

Постановление от 20.09.2010г. на Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил за отказ от досъдебно производство по сигнал за нарушения при строителството на лифт Паничище.

Постановление на Апелативна прокуратура Варна относно Камчия, 2010г

Постановление на Апелативна прокуратура Варна по преписка №2243/2010г на Окръжна прокуратура Варна, относно Камчия

Постановление №2243/02.07.2010 на Варненската окръжна прокуратура относно Камчия

Постановление №2243/02.07.2010 на Варненската окръжна прокуратура относно Иновативен комплекс за смесено жилищно обитаване и обслужващи дейности "Камчия парк" за отказ от прокурорска намеса....

Постановление от 21.07.2008г на окръжна прокуратура Бургас, относно курорт "Златна перла"

Постановление от 21.07.2008г на окръжна прокуратура Бургас за частично прекратяване на досъдебното производство, относно курорт "Златна перла"

Постановление №139/20.07.1994г на МС за определяне границите между поземления и горския фонд

Постановление №139/20.07.1994г на МС за определяне границите между поземления и горския фонд, публикувано в бр.62 на Държавен вестник

Постановление за подобряване състоянието и развитието на ловното стопанство 1961 г.

Постановление №222/15.11.1961г. за подобряване състоянието и развитието на ловното стопанство, публикувано във в. "Известия" бр.94/24.11.1961г.

Разпореждане №994 на МС за утвърждаване Правилника за приложение на Указа за защита на природата 1961 г.

Разпореждане на МС №994/05.06.1961г.за утвърждаване Правилника за приложение на Указа за защита на природата.

Постановление № 987/22.12.1952 г. на МС за Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша 1952 г.

Постановление № 987/22.12.1952 г. на МС за утвърждаване Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша.
В това Постановление се поставя и...

Постановление № 621/01.08.1952г. на Министерски съвет за увеличаване площта на Народен парк Витоша 1952 г.

Постановление № 621/01.08.1952г. на Министерски съвет за увеличаване площта на Народен парк Витоша на 22 725,8 ха.

Извлечение от постановление за подобряване на горското стопанство 1951 г.

Извлечение от Постановление №1171/24.09.1951г. на МС относно мероприятия за подобряване на горското стопанство, публикувано във в. "Известия" бр.87/1951г., в което се казва, че в категория "...

Страници