Доклад за работата на комисиите за картотекиране на защитените обекти в страната 1948г.

Доклад на Никола Загоров за работата на комисиите за картотекиране на всички обекти в страната, подлежащи на особена защита, от 03.07.1948г.

Списък на членовете на Управителния съвет на БНСЗП 1948 г.

Списък на членовете на Управителния съвет на БНСЗП към 01.07.1948 г.

Писмо от шуменското дружество "Шуменско плато" за образователни филми 1948 г.

Писмо вх.№39/17..06.1948г. от шуменското дружество "Шуменско плато" с молба БНСЗП да съдейства да им се изпратят образователни филми в началото на есента.

Постановление за резервата "Боатин" 1948 г.

Постановление №7285/12.06.1948г. на МЗГ за обявяване на част от държавната гора "Рибарица" за резерват, подписано от Началник сектор гори, лов и риболов Б. Александров.
Постановление №7363/...

Писма относно снабдяването на канцеларията на БНСЗП с въглища, ток и телефонни услуги 1948 г.

Писма относно снабдяването на канцеларията на БНСЗП с въглища, ток и телефонни услуги 1948 г.

Кореспонденция по узаконяване собствеността върху дареното от "Трансбалкания"АД на БНСЗП помещение 1948 г.

Кореспонденция по узаконяване собствеността върху дареното от "Трансбалкания"АД на БНСЗП помещение. През 1948г. е в сила Закон за отчуждаване на едрата градска собственост, който забранява...

Доклад относно възможностите за участие на дружество "Природа" в залесителната дейност на МЗГ 1948 г.

Доклад относно възможностите за участие на дружество "Природа" в залесителната дейност на Дирекция на горите при МЗГ. Съобщава са за разговорите, проведени на 22.03.1948г. между Ем.Иванов, Н....

Писмо относно решения на конгреса на Ловно-рибарския съюз 1948 г.

Писмо вх.№15/08.04.1948г., с което Ловно-рибарския съюз информира , че за представители на НЛРС в БНСЗП са избрани членът на УС Я. Кабаивански и Д. Найденов (при негово отсъствие).

Доклад от Павел Кебърле и Алекси Петров за кореспонденция от Временния международен съюз за защита на природата 1948 г.

Доклад от Павел Кебърле и Алекси Петров за кореспонденция от Временния международен съюз за защита на природата. Приложени са копия от всички получени писма и доклади и съответно техни преводи на...

Протокол на Централното настоятелство на БНСЗП 1948 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, състояло се на 31.03. 1948 г. при следния дневен ред:
1. Комисията за Народния парк "Витоша"
2. Конгреса на съюза
3....

Страници