I вариант на проект на Закон за защита на родната природа, 1965 г.

I вариант на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН с печат от 16.11.1965 г. Съдържа кратка обосновка на опазването на природата от гледна точка на "плановото стопанство при...

Чернова на Проект за Закон за защита на природата 1965

Чернова на Проект за Закон за защита на природата 1965
със следните раздели:
Природни ресурси
Организация на защита на природата в България
Роля на обществеността в...

Работен вариант 1 на проект за Закон за защита на природата 1965г.

Работен вариант 1 на проект за Закон за защита на природата 1965г. Съдържа множество ръкописни забележки.

Работен вариант 2 на проект за Закон за защита на природата 1965г.

Работен вариант 2 на проект за Закон за защита на природата 1965г. Съдържа множество ръкописни забележки.