Статия "Катастрофални резултати от химическата война във Виетнам" , в. "Кооперативно село" 1971г.

Статия "Катастрофални резултати от химическата война във Виетнам" , в. "Кооперативно село" 07.01.1971г.

Статия "Проблеми на ландшафтната архитектура" във в. Работническо дело от 1967г

Статия "Проблеми на ландшафтната архитектура" от арх. Л. Стойчев, публикуване във в. Работническо дело от 1967г