Писмо от Ж. Паришко с благодарност за изпратена брошура "Защита на природата в България" 1963 г.

Писмо вх.№366/02.07.1963г. от Ж. Паришко - иправител на Национален парк "Перистер" - Битоля с благодарност за изпратена брошура "Защита на природата в България" .

Представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП 1941 г.

Писмо от 04.01.1941г., в което Българското геологическо дружество уведомява, че за негов трети представител в управителния съвет на СЗРП е определен проф. Методи Русков.

Екземпляри от сборника на СЗРП, 1935 г.

Ръкописна бележка с дата 02.02.1935 г. и неизвестен автор, макар и подписана, до г-н Малчев с изброяване на няколко наличности с различен брой екземпляри от сборника на СЗРП.

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 15/29.10.1934 г. на Българското геологическо дружество съобщава на СЗРП имената на избраните представители на дружеството делегирани към СЗРП:

1. Проф. Наум Николов -...

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП, 1934 г.

Писмо от 24.10.1934 г. съобщава на СЗРП представителите на Първо българско пещерно дружество в СЗРП. Подписано е от Стефан Петков - Председател и Никола Заторов – Секретар. Представителите са:...

Молба за получаване на един екземпляр от сборника на СЗРП

Пощенска карта - най вероятно от края на март поради поредността на входящите номера на СЗРП - с молба за получаване на един екземпляр от сборника на СЗРП - вх. № 2/1934 г., изпратена от Ив...

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 1/14.06.1933г съобщава представителите на Българско пещерно дружество в СЗРП с мандат до 30.01. 19343 г.: проф. д-р Стефан Петков, д-р Васил Радев, д-р Рачо Рачев. Писмото е...

Писмо от Иван Сокачев с искане кореспонденцията за СЗРП да се събира на едно място, за да не се губи

Писмо от Иван Сокачев до проф. [Ст. Петков] с искане кореспонденцията за СЗРП да се събира в кутия в Ловния или в редакцията на сп. и в. Ловец, за да не се губи.

Представители на Дружеството на лесовъдите-академици в СЗРП, 1933

Писмо с изх. № 123/23.05.1933 г. от Дружеството на лесовъдите-академици съобщава на СЗРП (вх. № 8) избраните техни представители в сила от общото годишно събрание от 07.10.1931 г. до края на 1934...

Представители на Българското природоизпитателно дружество в СЗРП, 1933 г.

Писмо от 22.05.1933 г. и прието с вх. №7  на СЗРП съобщава избарните с мандат до 1 януари 1935 г. представители на Българско природоизпитателно дружество в СЗРП: д-р Иван Буреш, Павел Патев и...

Страници