Писмо относно разглеждане застроителен план на курортен комплекс Камчия - север 1962 г.

Писмо 10167/21.12.1962г. на Държавния комитет по строителство и архитектура с покана до КЗП за разглеждане на идейния застроителен план на курортен комплекс Камчия - север 1962 г.

Покана за участие в разглеждането на проектите за устройството природозащитени туристически обекти 1962 г.

Като отчита като пропуск неучстието на КЗП до този момент в разглеждането на проектите за устройството природозащитени туристически обекти Държавния комитет по строителство и архитектура отправя...