Писмо на КГГП относно паркоустройствен план за района около пещерата "Лепеница" 1963 г.

Писмо 5651/04.11.1963г. на ОНС-Велинград относно план за благоустрояване на пещерата "Лепеница.
Писмо 13447/16.12.1963г. на КГГП относно паркоустройствен план за района около пещерата "...

Разрешение за паша на овце в резервата "Сребърна" по изключение 1963 г.

Писмо вх.№202/10.06.1963г. до КЗП, с което КГГП уведомява за дадено разрешение за паша на овце в резервата "Сребърна" по изключение.

Кореспонденция на КЗП по повод искането на Н. Джиджев за закрила на кестенови дървета в гр. Карлово 1963 г.

Писмо вх.№148/17.04.1963г. от КГГП, съпровождащо молбата на Н. Джиджев
Писмо вх.№159/26.04.1963г. и писмо вх.№190/29.05.1963г. от Н. Джиджев
Писмо изх.№169/03.05.1963г. с отговор на...

Писмо на КГГП относно предложение за обявяване на три пещери за защитени природни обекти 1963 г.

Писмо 3336/04.04.1963г. на КГГП относно предложение за обявяване за защитени природни обекти на пещерите: Ахмедова дупка и Хралупата край с.Добростан, Пловдивско и пещерата Челевещица до с....

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1963 г.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1963 г.

Писмо със сигнал за изсичане на клек в Рила и Пирин и отговор от КГГП 1963 г.

Писмо изх.№49/08.02.1963г. на КЗП относно сигнали за изсичане на клек в Рила и Пирин и за безогледно прореждане на гори на Витоша и Люлин и Писмо 3337/04.04.1963г. на КГГП с отговор за назначени...

Страници