Дружеството на българските лесовъди трябва да платят членския си внос за 1929 г.

Копие на писмо с изх. № 19/16.01.1931 г. до Дружеството на българските лесовъди. Подсещат ги, че трябва да платят членския си внос за 1929 г. и да изберат трима делегати, които ще участвуват в...

Юношеския туристически съюз трябва да платят членския си внос за 1929 г. и 1930 г.

Копие на писмо с изх. № 18/16.01.1931 г. до Юношеския туристически съюз в България. Подсещат ги, че трябва да платят членския си внос за 1929 г. и 1930 г.

Бюджет на СЗРП за 1931 г.

Ръкописен бюджет на СЗРП за 1931 г. с подписа на касиера Кирил Кузев.

Молба до Министъра на железниците, пощите и телеграфите за отпечатване на пощенски картички с природни забележителности

Писмо с изх. № 17/26.12.1930 г от СДРП до Министъра на железниците, пощите и телеграфите с молба за отпечатване на пощенски картички с природни забележителности....

Молба до МЗДИ за помощ чрез популяризация, списък на защитени растения и комисия за национален парк в Рила

Писмо с изх. № 16/26.12.1930 г от СЗРП до ПЗДИ с молба за подкрепа за защита на природата чрез:

  1. Окръжно за опазване на природата до структурите на МЗДИ
  2. Изработване на списък...

Писмо на СЗРП до австрийски професор

Писмо с изх. № 15/18.12.1930 от СЗРП до проф. Фридл във Виена.

За пловдивдските тепета, 1930г

Писмо с изх. №14/17.12.1930г. с от СЗРП до Христо Пашков по повод негово писмо с копие на жалбата му до Министъра на народната просвета и обещаниу за подкрепа от съюза за постъпки в защита на...

Писмо до полско природозащитно дружество

Писмо с изх. № 13/16.12.1930г. до полско природозащитно дружество благодари за изпратените публикации.

Писмо до шведско природозащитно дружество, 1930г

Писмо с изх. № 12/12.12.1930г. до шведско природозащитно дружество с обяснение на историята на съюза и молба за шведски публикации.

Писмо за учредяване клон на СЗРП в Казанлък

Писмо с изх. №11/10.12.1930 г. до Просветно ученолюбиво дружество "Искра" за учредяване клон на СЗРП в Казанлък. Вписана е ръкописна бележка подобно писмо да се изпрати и до самоковско дружество...

Страници