Покана за общо събрание на софийското дружество "Природа" 1951 г.

Покана за общо събрание на софийското дружество "Природа", насрочено за 11.05.1951г., на което да се приеме нов устав във връзка с трансформацията на дружеството в Българско дружество за опазване...

Реорганизация на СЗРП и общо събрание на дружество "Природа" 1951 г.

Поканас дата 05.05.1951г., от Дружество за опазване и защита на природата "Природа" за второ общо събрание на 11.05.1951 г. съгласно решение на общото събрание от 21.03.1951г. и решение на УС на...

Покана за заседание на Централното настоятелство на БНСЗП 1950 г.

Покана за заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, насрочено за 23.02.1950г. за разглегдане и одобряване на Изложение до НС на ОФ.

Покана за заседание на разширен състав УС на БНСЗП за избор на ново Централно настоятелство 1949 г.

Писмо изх.071/30.11.1949г. с Покана за заседание на разширен състав УС на БНСЗП за избор на ново Централно настоятелство, насрочено за 07.12.1949г.

Покана от IUCN до Алекси Петров за доклад на Международна техническа конференция за защита на природата в САЩ 1949 г.

Писмо от 18.02.1949г. с покана от IUCN до Алекси Петров за доклад на Международна техническа конференция за защита на природата в САЩ през юни 1949г. Конференцията се свиква от ЮНЕСКО, а научната...

Покана и дневен ред на заседание на Софийското дружество "Природа" 1947 г.

Покана и дневен ред на заседание на Софийското дружество "Природа", насрочено за 23.12.1947 г.

Покана за обединителния конгрес на Народния ловно-рибарски съюз 1947 г.

Писмо вх.№53/09.07.1947г. с покана за обединителния конгрес на Народния ловно-рибарски съюз, насрочен за 12.07.1947г.

Покана за заседание на Управителния съвет на БНСЗП 1947 г.

Покана за заседание на Управителния съвет(Пленум) на БНСЗП за 11.06.1947 г,, на което ще се взимат решения по плана за предстоящата дейност на съюза, приет от Конгреса.

Покана за първото заседание на новоизбраното Централно настоятелство на БНСЗП 1947 г.

Покана за първото заседание на новоизбраното Централно настоятелство на БНСЗП на 20.05.1947г. За членове на настоятелството на I-вия конгрес на БНСЗП са избрани проф. Н.Стоянов, Юли Михайлов, д-р...

Приветствие от Първия редовен конгрес на БНСЗП до природозащитни организации в други страни 1947 г.

Приветствие от Първия редовен конгрес на БНСЗП до природозащитни организации в СССР, Полша, Швейцария и Международния комитет за защита на природата с пожелания за тясно бъдещо сътрудничество.

Страници