Покана до Ученическа организация ЕМОС за членство в СЗРП 1946 г.

В изпълнение на решение на Настоятелството от 03.01.1946г. председателят Н. Стоянов отправя покана до Ученическа организация ЕМОС за членство в СЗРП и да определят трима делегирани представители в...

Покана от новосъздадена служба за защита на природата към МЗДИ към представителите на дружествата в СЗРП да се обединят, 1945

Покана от 23.05.1945 г. от Дирекцията на горите и лова към МЗДИ, изпратена до  всички дружества-членове в СЗРП да актуализират представителите си и да се обединят за съдействие с новосъздадена...

Писмо от Български народен съюз за защита на природата (БНСЗП) до Ботанически институт при Университета 1945 г.

Писмо от Централното настоятелство на Български народен съюз за защита на природата (БНСЗП) , подписано от Н. Стоянов (председател) и Д.Стефанов (секретар), в което се уведомяват адресатите, че на...

Изложение от ОФ комитети при учрежденията гр. Дупница 1945 г.

Изложение от ОФ комитети при учрежденията гр. Дупница с предложение да се изработи закон за устройството и дейността на ОФ комитетите.

Писмо относно материали за залесителните полси в Добруджа 1944 г.

Писмо до Ю. Михайлов - директор на Дирекцията по горите, относно материали статия за залесителните полси в Добруджа, изпратено от гр. Балчик на 08.11.1944 г.

Писмо от Първо българско пещерно дружество до СЗРП 1943г.

Писмо от Първо българско пещерно дружество изх.№2/08.12.1943г. , в което информира за упълномощените си представители в СЗРП.

Писмо от СЗРП до Царския природонаучен институт - гр.Скопие 1943г.

Писмо изх.№2/13.07.1943г. от СЗРП до Царския природонаучен институт - гр.Скопие, съпровождащо два тома от сборниците на СЗРП до библиотеката на Института.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП 1942 г.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП на 11.09.1942г. с участието на Директора на горите и лова Илия Стоянов.
Членове на настоятелството: Ив. Буреш (подпредседател), Сл. Лазаров (...

Заявление от Стефан К. Безлов, производител на медицински дроги, 1942 г.

Заявление с вх. № 11663/03.04.1942 г. от Стефан К. Безлов, производител на медицински дроги до инспектора на горите при МЗДИ. Иска разрешение да да набави разсад и засее площи с валерианови корени...

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП 1941 г.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП на 03.12.1941 г., на което да се обсъди становище на съюза относно обявяване на м. "Аладжа манастир" и държавната гора "Хачука" за народни паркове....

Страници