Кореспонденция по узаконяване собствеността върху дареното от "Трансбалкания"АД на БНСЗП помещение 1948 г.

Кореспонденция по узаконяване собствеността върху дареното от "Трансбалкания"АД на БНСЗП помещение. През 1948г. е в сила Закон за отчуждаване на едрата градска собственост, който забранява...

Писмо от Ст.Др. Божков за статии и доклади до БНСЗП 1948 г.

Писмо от Ст.Др. Божков от Пловдив с молба да му се изпратят статия на Н. Стоянов и доклада на П. Кебърле за международната конференция.

Писмо от Бургаското горско стопанство 1948 г.

Писмо вх.№19/12.04.1948г. от Бургаското горско стопанство, с което директоръ му Д.Трифонов уведонява БНСЗП, че там няма обрзъвано природозащитно дружество.

Писмо относно решения на конгреса на Ловно-рибарския съюз 1948 г.

Писмо вх.№15/08.04.1948г., с което Ловно-рибарския съюз информира , че за представители на НЛРС в БНСЗП са избрани членът на УС Я. Кабаивански и Д. Найденов (при негово отсъствие).

Окръжно на Временния международен съюз за защита на природата относно съставяне на списък на всички природозащитни организации 1948 г.

Окръжно №1/20.03.1948г. на Временния международен съюз за защита на природата относно съставяне на списък на всички природозащитни организации. Подписано е от Ж. Бютикофер от Швейцарския съюз за...

Кореспонденция между Жорж Брюер и Ш. Ж. Бернар относно проблеми по учредяването на Международния съюз за защита на природата 1948 г.

Писма на Жорж Брюер и Ш. Ж. Бернар относно проблеми по учредяването на Международния съюз за защита на природата 1948 г.
Писмо от 11.03.1948г. от Швейцарския съюз за защита на природата -...

Писмо от природозащитно дружество "Еделвайс" относно устава му 1948 г.

Писмо вх.№4/10.02.1948г. от природозащитно дружество "Еделвайс", подписано от секретаря му П. Бочев. Уведонява се БНСЗП, че дружеството е утвърдено със заповед №293/22.07.1947г. на Министерството...

Покана и дневен ред на заседание на Софийското дружество "Природа" 1947 г.

Покана и дневен ред на заседание на Софийското дружество "Природа", насрочено за 23.12.1947 г.

Преписка относно членството на Съюза на българските инженери и архитекти в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Съюза на българските инженери и архитекти в БНСЗП 1948 г. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№79/15.12.1947г., подписано от председателя...

Преписка относно членството на Българския пчеларски съюз в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Българския пчеларски съюз в БНСЗП 1947 г. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№78/15.12.19г., подписано от председателя на съюза Ц....

Страници