Писмо от Министерството на външните работи и изповеданията относно международната конференция в гр. Брунен 1947 г.

Писмо №29263-41-II/17.02.1947г. от Министерството на външните работи и изповеданията, с което се иска БНСЗП да уведоми кои лижа ще бъдат делегати.
Придружително писмо вх.№63/08.09.1947г.,...

Преписка относно членството на Съюза на художниците в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Съюза на художниците в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№45/18.06.1947г., подписано от председателя на съюза Ал. Миленков и...

Покана за заседание на Управителния съвет на БНСЗП 1947 г.

Покана за заседание на Управителния съвет(Пленум) на БНСЗП за 11.06.1947 г,, на което ще се взимат решения по плана за предстоящата дейност на съюза, приет от Конгреса.

Покана за първото заседание на новоизбраното Централно настоятелство на БНСЗП 1947 г.

Покана за първото заседание на новоизбраното Централно настоятелство на БНСЗП на 20.05.1947г. За членове на настоятелството на I-вия конгрес на БНСЗП са избрани проф. Н.Стоянов, Юли Михайлов, д-р...

Приветствие от Първия редовен конгрес на БНСЗП до природозащитни организации в други страни 1947 г.

Приветствие от Първия редовен конгрес на БНСЗП до природозащитни организации в СССР, Полша, Швейцария и Международния комитет за защита на природата с пожелания за тясно бъдещо сътрудничество.

Писма с искане за достъп до фототеката и кинотеката на фондация "Българско дело" 1947 г.

Писма изх.№№20,21/07.05.1947г. от Н. Стоянов с искане за достъп до фототеката и кинотеката на фондация "Българско дело" за избор на материали, необходими за организацията на конгреса на БНСЗП.

Писмо от Швейцарския съюз за защита на природата относно организацията на конференцията в Брюнен 1947 г.

Писмо от 02.05.1947г. от Швейцарския съюз за защита на природата относно организацията на конференцията в Брюнен, подписано от Дж. Бютикофер.

Писмо от МЗДИ относно Окръжно относно опазването на еделвайса 1947 г.

Към писмото са прикачени страници от бр.6/1947г. на "наредби" - издание на Министерството на земеделието и държавните имоти, съдържащи Окръжно №2965/17.03.1947г. относно опазването на еделвайса,...

Покана за заседание на Управителния съвет(Пленум) на БНСЗП 1947 г.

Покана за заседание на Управителния съвет(Пленум) на БНСЗП за 18.03.1947 г,, на което ще се подготвя Конгреса на съюза.

Покана за участие в конференцията за създаване на международна организация за защита на природата 1947г.

Писмо от 05.03.1947г. с Покана за участие в конференцията за създаване на международна организация за защита на природата
Придружава се от пакет документи: дневен ред на конференцията и...

Страници