Покана за участие в конференцията за създаване на международна организация за защита на природата 1947 г.

Покана от Швейцарското дружество за защита на природата до БНСЗП за участие в конференцията за създаване на международна организация за защита на природата, която е насрочена за 28.06.1947 г. в гр...

Писмо до проф. Н. Стоянов относно избор на председател на клона на БНСЗП във Варна 1947 г.

Писмо от 03.03.1947г. от А. Вълканов до проф. Н. Стоянов относно основаване на клон на БНСЗП във Варна 1947 г.

Писмо до проф. Н. Стоянов относно основаване на клон на БНСЗП във Варна 1947 г.

Писмо от 19.02.1947г. от доц. др Ат. Гегов до проф. Н. Стоянов относно основаване на клон на БНСЗП във Варна.

Писмо от Ал. Оббов относно заседание на Управителния съвет на БНСЗП 1947 г.

Писмо вх.№7/29.01.1947г. от кабинета на министър Ал. Оббов, в което секретарят му К. Тулешков обяснява отсъствието на министъра от заседанието на Управителния съвет на БНСЗП предишния ден с...

Искане за забрана брането на еделвайс 1946 г.

Писмо от 12.01.1947г., подписано от Н. Стоянов - председател и К. Попов - секретар на БНСЗП, в което се иска Министърът да издаде заповед за забрана на брането и търговията с еделвайс.

Покана и дневен ред на учредителното събрание на Софийското дружество "Природа" 1947 г.

Покана и дневен ред на учредителното събрание на Софийското дружество "Природа", насрочено за 23.02. 1947 г.

Покана за заседание на Управителния съвет на БНСЗП 1947 г.

Покана за заседание на Управителния съвет на БНСЗП на 11.06.1947 г., на което да се вземат решения за конкретните действия по реализиране плана за дейност на съюза.

Типово писмо до новооснованите дружества за опознаване и защита на природата 1947 г.

Типово писмо от Централното настоятелство на БНСЗП до новооснованите дружества за опознаване и защита на природата 1947 г.

Писмо до проф. Ст. Петков относно основаване библиотека на БНСЗП 1947 г.

Проф. Н. Стоянов - председател на БНСЗП се обръща към проф. Ст.Петков - дългогодишен председател на СЗРП и Почетен председател на БНСЗП с молба да отстъпи книги и списания за създаване на...

Писмо от Софийското дружество "Природа" за отпускане на зала за събрание 1946г.

Писмо от 27.09.1946г. на Софийското дружество "Природа" до министъра на информацията и изкуствата с молба за отпускане на зала за първото публично събрание на дружеството на 06.10.1946г.

Страници