Окръжно за съдействие на СЗРП и предложения за природни паметници от местните поделения по горите и лова към МЗДИ

Окръжно № 9864 на МЗДИ, Отделение за горите и лова, до началниците на всички учреждения, подведомствени на отделението за горите и лова. Обясняват им се целите и състава на СЗРП с призив за...

Бюджет на СЗРП за 1931 г.

Ръкописен бюджет на СЗРП за 1931 г. с подписа на касиера Кирил Кузев.

Молба до Министъра на железниците, пощите и телеграфите за отпечатване на пощенски картички с природни забележителности

Писмо с изх. № 17/26.12.1930 г от СДРП до Министъра на железниците, пощите и телеграфите с молба за отпечатване на пощенски картички с природни забележителности....

Писмо на СЗРП до австрийски професор

Писмо с изх. № 15/18.12.1930 от СЗРП до проф. Фридл във Виена.

Писмо до полско природозащитно дружество

Писмо с изх. № 13/16.12.1930г. до полско природозащитно дружество благодари за изпратените публикации.

Писмо до шведско природозащитно дружество, 1930г

Писмо с изх. № 12/12.12.1930г. до шведско природозащитно дружество с обяснение на историята на съюза и молба за шведски публикации.

Писмо за учредяване клон на СЗРП в Казанлък

Писмо с изх. №11/10.12.1930 г. до Просветно ученолюбиво дружество "Искра" за учредяване клон на СЗРП в Казанлък. Вписана е ръкописна бележка подобно писмо да се изпрати и до самоковско дружество...

Молба за информация за българската природозащита от Швеция

Писмо с дата 11..11.1930 г. на френски език от Шведска природозащитна организация със секретар Ерик Хултен с молба за информация за българската природозащита. Получено е от СЗРП с вх. №  4/2.12....

Писмо до княгиня Евдокия за търговия с еделвайси, 1930 г.

Ръкописно писмо от П. Иванов, капитан о.з., от 14.10.1930 г. до княгиня Евдокия, препратено за информация до Иван Буреш. Става въпрос за бране на от бедни хора на 2500 еделвайса, предназначени за...

Отговор на поздравителна телеграма по повод годежа на царя, 1930 г.

Благодарствена телеграма от цар Борис III в отговор на благопожелания, поднесени от проф. Петков, председател на съюза за закрила на родната природа по повод годежа на царя, 1930 г.

Страници