Статия "Да опазим планинските красоти" от Тачо Иванов, в. "Отечествен фронт" 1964г.

Статия "Да опазим планинските красоти" от Тачо Иванов, в. "Отечествен фронт" 17.05.1964г.

Статия "Три драгоценни къта на нашата земя" в. "Работническо дело" 1963 г.

Статия "Три драгоценни къта на нашата земя" в. "Работническо дело" от 30.05.1963 г.