Протокол от симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Протокол от симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" - следобедно заседание 01.10.1965г.
Симпозиумът е организиран от Комисията по защита на природата и...

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1965 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 01.09.1965г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, П.Петков, Н.Христосков, Ст.Станчев, П.Родопски, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Разгледани са...

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1965 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 18.06.1965г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, П.Петков, Н.Христосков, М.Тошков, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъдена е поканата за 9-тото...

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1965 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 02.04.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Г.Марков, Б.Китанов, Н.Боев, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъдено е състоянието на природен...

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП от 28.12.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъден е отчетния доклад за дейността на КЗП през...

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП от 28.12.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъден е отчетния доклад за дейността на КЗП през...

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП от 02.11.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, М.Тошков, Г.Василев, Г.Марков, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Н.Боев, Ст.Станчев, Ал.Петров, Н....

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП от 07.10.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Г.Марков, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Н.Боев, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Разгледани за административни...

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 07.05.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, В.Миков, Хр.Спасов, Н.Виходцевски.
Разгледани за административни въпроси.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 17.01.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Л.Динев, Ст.Станчев, Н.Боев, Н.Виходцевски, М.Тошков, К.Попов, Ал.Петров.
Обсъдено е предложение от...

Страници