Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 06.01.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, В.Миков, Н.Виходцевски, М.Тошков, К.Попов, Ал.Петров.
Обсъдени са годишния отчет и проектоплана за...

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП 1963 г.

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП от 05.11.1963 г.
Присъстват Г.Паспалев, Л.Динев, Хр.Спасов, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков, К.Попов, Ст.Станчев, Т.Мичев, М.Паспалева.
...

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1963 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 29.03.1963 г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, Хр.Спасов, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков, Миков, К.Попов.
Разгледани са
Покана за...

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1963 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 01.03.1963 г.
Присъстват Г.Паспалев, Л.Динев, Н.Виходцевски, Ал.Петров, Н.Боев, М.Тошков, Миков, К.Попов
Обсъдено е писмо№1538/16.02.1963г...

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1963 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 11.01.1963 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Б.Китанов, Л.Динев, Г.Марков, Ст.Станчев, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков.
Обсъдени са проектозадания...

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1962 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 27.09.1962 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Л.Динев, Г.Марков, Н.Виходцевски, Н.Боев, Миков, М.Тошков, К.Ппов.
Разгледани са проектозадания на...

Първо съвещание на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Протокол на първото съвещание на Националния съвет за защита на родната природа, проведено на 06.03.1962 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1962 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 21.02.1962 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Б.Китанов, Л.Динев, Г.Марков, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков, К.Ппов.
Разгледана е поканата за...

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1962г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 04.01.1962г.
Присъстват Г.Паспалев,Л.Динев, Ст.Станчев, В.Миков, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев.
Обсъден е отчетен доклад за дейността на...

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП 1961 г.

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП от 08.12.1961 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Б.Китанов, Л.Динев, Г.Марков, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков
Разгледан е проекта за Препоръка...

Страници