Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП 1961 г.

Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП от 23.10.1961 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Б.Китанов, Г.Марков, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков
Разгледан е проекта за Правилник за...

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1961 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 23.05.1961 г.
Присъстват Г.Паспалев,, Г.Марков, В.Митков, Хр.Спасов, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков
Разгледано е изложение за...

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1961 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 07.04.1961 г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, Г.Марков, В.Михов, Хр.Спасов, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев, М.Тошков
Разгледан е...

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1961 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 08.02.1961 г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, Г.Марков, Л.Динев, Ст.Станчев, В.Михов, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев, К.Попов, М.Тошков...

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1960 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 12911.960 г.
Присъстват Г.Паспалев, Б. Китанов, Д.Стефанов, Г.Марков, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев.
Обсъден е проекта за Правилник за...

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1960 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 14.11.960 г.
Присъстват Г.Паспалев, Б. Китанов, Д.Стефанов, Г.Марков, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски, В.Миков, Н.Боев.
Обсъден е проекта...

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1960 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 03.11.960 г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, Б. Китанов, Г.Марков, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски
Урвърден е състава на Бюрото на КЗП...

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроса за трансформиране на Съюза за защита на природата в Комисия към БТС 1960 г.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроса за трансформиране на Съюза за защита на природата в Комисия към БТС от 12.01.1960 г.
Присъстват проф. К.Попов, Б.Китанов, Б. Китанов, Д....

Протокол №11 от заседание на Бюрото на КЗП 1959 г.

Протокол №8 от заседание на Бюрото на КЗП от 19.10.1959 г.
Разгледан е отчет за дейността на КЗП и избор на делегати за конгреса на IUCN.
Присъстват проф. К.Попов, Б.Китанов, Г....

Протокол №9 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №9 от заседание на Бюрото на КЗП от 13.05.1958 г.
Разгледан е въпроса за свикване на общо събрание на Съюза за защита на природата.
Присъстват К.Попов, Б.Китанов, И.Буреш, Д....

Страници