Протокол №8 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №8 от заседание на Бюрото на КЗП от 14.04.1958 г.
Разгледан е доклад на Н. Згоров по възстановяване на Съюза за защита на природата.
Присъстват К.Попов, Ст.Станчев, Н....

Протокол №7 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №7 от заседание на Бюрото на КЗП от 01.04. 1958 г.
Разгледан е проект за постановление за защита на природата.

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №6 от заседание на Бюрото на КЗП от 03.03.1958 г.
Разглеждано е проект за постановление за защита на природа и проект за оустав на Съюза за защита на природата.

Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП 1958 г.

Протокол №5 на Бюрото на КЗП от 30.01. 1958 г.
Разгледан е преокт за постановление за защита на природата.

Протокол №4 от заседание на УС на БНСЗП 1957 г.

Протокол №4 от заседание на УС на БНСЗП от 26.12.1957 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП 1957 г.

Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 04.12.1957 г.

Протокол №3 от заседание на КЗП 1957 г.

Протокол №2 от заседание на КЗП в състав ирил .Попов, Борис Китанов, Иван Буреш, Димитър Стефанов, Кирил попов, Иван Радев и Алекси Петров от 15.11. 1957 г.

Протокол от заседание на БНСЗП по законопроекта за защита на природата 1949 г.

Протокол от заседание на БНСЗП по законопроекта за защита на природата от 25.02.1949 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по отказа за участие в конгреса на IUCN 1948 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по отказа за участие в конгреса на IUCN ot 02.09.1948 г

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по организационни въпроси 1948 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по организационни въпроси от 15.06.948 г.

Страници