Протокол от заседание на Управителния съвет на БНСЗП от 22.01.1947 г. - чернова

Протокол от заседание на Управителния съвет на БНСЗП от 22.01.1947 г., Разгледани са въпроси, касаещи развитието на парк "Витоша" във връзка със започващия строеж на Околовръстното шосе. Докладва...

Протокол на УС на БНСЗП от заседание на 23.12.1946 г.

Протокол от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 23.12.1946 г. при следния дневен ред:
т.1 Привличане на младежите към сътрудничество. Предлага се да се поиска от Министерството на...

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП и редакционния комитет 1946 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП и редакционния комитет, състояло се на 11.12.1946г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП 1946 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, състояло се на 12.11.1946 г.

Протокол №1 от заседание на УС на БНСЗП 1946 г.

Протокол №1 от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 04.03.1946 г.

Протокол №4 от заседание на УС на БНСЗП 1946 г.

Протокол №4 от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 04.02.1946 г.

Протокол №3 от заседание на УС на БНСЗП 1946 г.

Протокол №3 от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 21.01.1946 г.

Протокол №2 от заседание на УС на СЗП 1946 г.

Протокол №2 от заседание на УС на СЗП, състояло се на 17.01.1946г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на СЗП 1945 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на СЗП, състояло се на 17.12.1945 г.

Протокол от Общото годишно събрание на СЗРП 1945 г.

Протокол от Общото годишно събрание на СЗРП, състояло се на 13.12.1945 г.

Страници