Протокол №4 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 26.09.1941г.

Протокол №4 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 26.09.1941г.

Протокол №3 и 4 от заседания на Настоятелството на СЗРП, 1941 г.

Протокол №3/09.07.1942 г. и 4/26.09.1941 г. от заседания на Настоятелството на СЗРП, 1941 г. Двата протокола са на един двоен лист . Първият е машинопис с допълнителни вписвания с мастило, вторият...

Протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП 1941 г.

Ръкописна чернова на протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП, състояло се на 11.07.1941г.

Протокол №3 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 09.07.1941г.

Протокол №3 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 09.07.1941г.

Протокол №2 за заседанието на Управителния съвет на СЗРП от 06.02.1941г - чернова

Чернова на Протокол №2 за заседанието на Управителния съвет на СЗРП от 06.02.1941г

Протокол N4 от заседание на Управителния съвет на СЗРП 1940г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП от 12.06.1940г. Разгледани са организационни въпроси.

Протокол на годишното събрание на СЗРП, [1937 г.]

Чернова на протокол на годишното събрание на СЗРП, [23.10.1937 г.]. На същите листове са и черновите на три писма . Първото е с молба до МЗДИ към природния паметник Дикилиташ да бъдат присъединени...

Протокол от годишното събрание на СЗРП, 1936 г.

Чернова на протокол от общото годишно събрание на СЗРП, вероятно проведено в края на 1936 г. В дневния ред са включени отчет за дейността през 1935-1936 г., финанов отчет, изказвания, избор на...

Протокол от заседание на Аксаковския селски общински съвет с решение за обявяване на Побитите камъни за Народен парк 1936 г.

Протокол №8/16.04.1936г. от заседание на Аксаковския селски общински съвет.
По предложение на кмета Борис Х. Николов е взето решение за обявяване на местността Дикили-Таш за Народен парк...

Протокол от събрание на УС на СЗРП

Оригинален протокол в 2 екземпляра от Протокол №2 от заседание на управителния съвет от 10.07.1935 г. Включен е списъкът на избраното ново настоятелство на СЗРП. 

Страници