Чернова на поканата за заседание на Акционния комитет на хижите в Народен парк 'Витоша'

Ръкописна чернова на поканата за заседание на Акционния комитет на хижите в Народен парк 'Витоша', което да се проведе на 31.08.1942г.

Покана за заседанието на Настоятелството на СЗРП за 10.06.1942 г.

Покана за заседание на 10.06.1942г. на Настоятелството на СЗРП, предадена на адресатите срещу подпис.

Бележник на Ст. Петков за 1938 - 1940 г.

Бележник на Ст. Петков за 1938 - 1940 г. Съдържа лични записки на мнения, препоръки и др. от заседания, на които е присъствал.

Пълномощно пред банката на касиера на СЗРП

Бланка с № 84/28.11.1935 г. на служебна бележка, упълномощаваща касиера на СЗРП пред Българска земеделска и кооперативна банка.

Уведомление до членовете на комисията за правилника на парка и резерватите и за плана на Витоша

Служебна бележка до членовете на Комисията за изготвяне на правилника за резерватите и народния парк и проект за общия и културен план на народния парк "Витоша" от Председателя на комисията при...

Страници