Писмо до Ю. Михайлов - директор на Дирекцията по горите, относно материали статия за залесителните полси в Добруджа, изпратено от гр. Балчик на 08.11.1944 г.